Màu Sắc Tuổi Nam Kỷ Dậu

Xem màu trang sức , đá quý hợp tuổi nam Kỷ Dậu 1969

Người nam sinh năm này có cung Tốn, quái số 4 sao Tứ Lục, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người nam sinh năm Kỷ Dậu 1969 có bản mệnh thuộc mạng Mộc nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1:

Xem màu xe phong thủy hợp tuổi nam Kỷ Dậu 1969

Vậy nam tuổi Kỷ Dậu hành Mộc đi xe màu gì thì hợp, để không bị tai nạn và dễ làm ăn? – Năm sinh dương lịch: 1969 – Năm sinh âm lịch: Kỷ Dậu – Mạng: Nam – Mệnh cung Tốn – thuộc hành Mộc – Mệnh Mộc Các nhà Phong thủy học cho

Xem màu phong thủy hợp tuổi nam Kỷ Dậu 1969

Vậy nam tuổi Kỷ Dậu hành Mộc hợp với màu gì, để tăng cường yếu tố thuận lợi và hạn chế yếu tố bất lợi từ điều kiện bên ngoài môi trường tác động vào. – Năm sinh dương lịch: 1969 – Năm sinh âm lịch: Kỷ Dậu – Mạng: Nam – Mệnh cung Tốn