Xem nữ tuổi Kỷ Dậu 1969 hợp với chồng tuổi nào

Nữ tuổi Kỷ Dậu kỵ cưới vợ vào các năm 17, 18, 24, 29, 30, 36, 41 tuổi.

Năm sinh của vợ: 1969
Năm âm lịch: Kỷ Dậu
Ngũ hành:Thổ – Đại dịch Thổ (Ðất vườn rộng)

– Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi Kỷ Dậu của mình lấy chồng tuổi nào thì hợp, nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi Kỷ Dậu lấy chồng năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ, xin mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.
Nam tuổi Mậu thân kết hôn với nữ tuổi Kỷ Dậu(Nam hơn nữ 1 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số nhất phú quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, còn nếu thiếu phước thì khá giả, trong ngoài đều yên thuận, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ làm nên sự nghiệp.
Nam tuổi Đinh mùi kết hôn với nữ tuổi Kỷ Dậu(Nam hơn nữ 2 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian, qua hạn mới dễ làm ăn, tính cách hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau nên cần năng và cùng chung lo ngày hậu sẽ ấm no.
Nam tuổi Ất tỵ kết hôn với nữ tuổi Kỷ Dậu(Nam hơn nữ 4 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính nhiều công việc được thông suốt, trong ngoài đều thuận ý, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.
Nam tuổi Quý mão kết hôn với nữ tuổi Kỷ Dậu(Nam hơn nữ 6 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Nhất phú quý, Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, còn thiếu may mắn thì khá giả, lo tính nhiều công việc được thông suốt, có số tạo giữ tiền tại, tính tình hai vợ chồng không được hợp cho lắm, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn sẽ làm nên sự nghiệp.
Tuổi kỷ dậu nên lấy chồng tuổi gì

Nam tuổi Nhâm dần kết hôn với nữ tuổi Kỷ Dậu(Nam hơn nữ 7 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau cần năng và cùng chung lo ngày hậu sẽ ấm no.
Nam tuổi Tân sửu kết hôn với nữ tuổi Kỷ Dậu(Nam hơn nữ 8 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có địa vị và có danh giá, được nhiều người yêu mến, vật dụng trong nhà được sắp đặt gọn gàng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.
Nam tuổi Canh tý kết hôn với nữ tuổi Kỷ Dậu(Nam hơn nữ 9 tuổi)

Hai tuổi này Kết hôn với nhau phạm gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng có quý nhân phù trợ, vợ chồng làm ăn được dễ dàng, lo tính nhiều việc được thông suốt, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.
*Tuổi Kỷ Dậu lấy chồng những tuổi dưới đây thì sẽ gặp đại kỵ :

Nam tuổi Kỷ Dậu kết hôn với nữ tuổi Kỷ Dậu (Nam nữ bằng tuổi nhau):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
Nam tuổi Bính ngọ kết hôn với nữ tuổi Kỷ Dậu (Nam hơn nữ 3 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Tuyệt Mạng).
Nam tuổi Giáp Thìn kết hôn với nữ tuổi Kỷ Dậu (Nam hơn nữ 5 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
Nam tuổi Kỷ Hợi kết hôn với nữ tuổi Kỷ Dậu (Nam hơn nữ 10 tuổi):Kết hôn với nhau phạm(Biệt Ly)
Nam tuổi giáp dần kết hôn với nữ tuổi kỷ dậu (Nữ hơn nam 5 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
*Tuổi Kỷ Dậu nên lấy chồng năm nào

Nữ tuổi Kỷ Dậu kỵ cưới vợ vào các năm 17, 18, 24, 29, 30, 36, 41 tuổi.
Nam tuổi Kỷ Dậu kỵ cưới vợ vào các năm 18, 20, 26, 30, 32, 38, 42 tuổi.
Những năm nói trên không nên tiến hành các công việc cưới hỏi, có những đôi kết hôn vào các năm trên thì hay nảy sinh các việc buồn phiền và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh thường xuyên xa vắng.
Trai hay gái tuổi Kỷ Dậu sinh vào các tháng 4, tháng 10 âm lịch trong đời hay nảy sinh các việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Trai hay gái tuổi Kỷ Dậu khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên.
Nữ tuổi Kỷ Dậu sinh vào các tháng 1, 2, 4 và tháng 5 âm lịch thì thường có số Lưu Phu (số nhiều chồng) hoặc trái cảnh về việc chồng.
Nam tuổi Kỷ Dậu sinh vào các tháng 1, 2, 3, 4, 8 và tháng 9 âm lịch thì thường có số Lưu Thê (số nhiều vợ) hoặc đa đoan về việc vợ.
Còn nếu sinh vào các tháng 3 và tháng 6 âm lịch thì có số khắc con. Đây là số khó sinh và khó nuôi con.
*Giải thích từ ngữ:

1. Nhất Phú Quý(có nghĩa là giàu có hay dư giả):
– Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhất Phú Quý và có số mạng cá nhân của vợ chồng tốt, được hưởng phúc đức từ cha mẹ đôi bên thì sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, và có cuộc sống giàu sang, phú quý.
– Nếu vợ chồng có số mạng tốt nhưng lại không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng có sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no. Trái lại, nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt, lại không được hưởng phúc đức của cha mẹ thì cuộc sống cũng bình thường, chỉ đủ ăn.
2. Nhì Bần Tiện (số nghèo hèn hay thiếu thốn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau mà gặp số Nhì Bần Tiện, mà số mạng hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn vật chất, thậm chí là nghèo hèn.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng tốt nhưng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống bình thường, ở mức độ đủ ăn, đủ tiêu. Còn Ngược lại, nếu hai vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng vẫn được hưởng no ấm, đủ đầy.
3. Tam Vinh Hiển (Có địa vị, chức phận):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, lại có số mạng tốt và được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ được hưởng cuộc sống cao sang, có quyền lực, và được nhiều người xung quanh kính trọng.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá giả và có địa vị nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì chỉ cũng chỉ có chút danh tiếng tầm thường mà thôi.
3.Tứ Đạt Đạo (số dễ làm ăn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo và có số mạng cá nhân tốt, lại được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, cuộc sống giàu sang, phú quý. Còn Vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống khá giả, gia đình hòa thuận, êm ấm. Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống của 2 vợ chồng chỉ đủ ăn, không quá chật vật.
4. Biệt ly hay tuyệt mạng (khó có thể chung sống lâu dài):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số biệt ly hay tuyệt mạng, mà lại thêm số mạng không tốt và không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì kẻ mất người còn hoặc dễ dẫn đến cảnh biệt ly.
– Nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng khó lòng có thể ở với nhau cả đời. Còn Nếu vợ chồng có số mạng tốt và đươc hưởng phúc đức từ cha mẹ thì có thể sống với nhau, nhưng cuộc sống gia đình gặp nhiều sóng gió, không êm ấm, một trong hai người thường hay bị ốm đau, bệnh tật.

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *