Hướng Nhà Tốt Nữ Kỷ Dậu

Hướng nhà phong thủy hợp tuổi nữ Mậu Thân 1968

Gia chủ thuộc Tây tứ trạch, nên hợp với các hướng thuộc Tây tứ trạch, không hợp với các hướng thuộc Đông tứ trạch Thông tin cơ bản Gia chủ (Nữ) Bản mệnh: Kỷ Dậu – Đất trạch thổ (Đất làm nhà) Quẻ trạch: Khôn (Tây tứ trạch) Luận giải Hướng nhà Hướng tốt (Tây