Hướng Nhà Tốt Nam Kỷ Dậu

Hướng nhà phong thủy hợp tuổi nam Kỷ Dậu 1969

Gia chủ thuộc Đông tứ trạch, nên hợp với các hướng thuộc Đông tứ trạch, không hợp với các hướng thuộc Tây tứ trạch Thông tin cơ bản Gia chủ (Nam) Bản mệnh: Kỷ Dậu – Đất trạch thổ (Đất làm nhà) Quẻ trạch: Tốn (Đông tứ trạch) Hướng nhà Hướng tốt (Đông tứ trạch)