Xem Tuổi Vợ Chồng

Xem nữ tuổi Kỷ Dậu 1969 hợp với chồng tuổi nào

Nữ tuổi Kỷ Dậu kỵ cưới vợ vào các năm 17, 18, 24, 29, 30, 36, 41 tuổi. Năm sinh của vợ: 1969 Năm âm lịch: Kỷ Dậu Ngũ hành:Thổ – Đại dịch Thổ (Ðất vườn rộng) – Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi Kỷ Dậu

Xem nam tuổi Kỷ Dậu 1969 hợp với vợ tuổi nào

Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì chỉ cũng chỉ có chút danh tiếng tầm thường mà thôi. Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì