màu đá hợp với tuổi kỷ dậu

Xem màu trang sức , đá quý hợp tuổi nữ Kỷ Dậu 1969

Người nữ sinh năm Kỷ Dậu 1969 có cung Khôn, quái số 2 sao Nhị Hắc, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ sinh năm Kỷ Dậu 1969 có bản mệnh thuộc mạng Thổ nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu

Xem màu trang sức , đá quý hợp tuổi nam Kỷ Dậu 1969

Người nam sinh năm này có cung Tốn, quái số 4 sao Tứ Lục, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người nam sinh năm Kỷ Dậu 1969 có bản mệnh thuộc mạng Mộc nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1: