nam sinh năm 1969 hợp với màu nào

Xem màu phong thủy hợp tuổi nam Kỷ Dậu 1969

Vậy nam tuổi Kỷ Dậu hành Mộc hợp với màu gì, để tăng cường yếu tố thuận lợi và hạn chế yếu tố bất lợi từ điều kiện bên ngoài môi trường tác động vào. – Năm sinh dương lịch: 1969 – Năm sinh âm lịch: Kỷ Dậu – Mạng: Nam – Mệnh cung Tốn