tuổi kỷ dậu 1969 nữ mạng hợp với đá màu nào

Xem màu trang sức , đá quý hợp tuổi nữ Kỷ Dậu 1969

Người nữ sinh năm Kỷ Dậu 1969 có cung Khôn, quái số 2 sao Nhị Hắc, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ sinh năm Kỷ Dậu 1969 có bản mệnh thuộc mạng Thổ nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu