nam tuổi kỷ dậu hợp với màu xe nào

Xem màu xe phong thủy hợp tuổi nam Kỷ Dậu 1969

Vậy nam tuổi Kỷ Dậu hành Mộc đi xe màu gì thì hợp, để không bị tai nạn và dễ làm ăn? – Năm sinh dương lịch: 1969 – Năm sinh âm lịch: Kỷ Dậu – Mạng: Nam – Mệnh cung Tốn – thuộc hành Mộc – Mệnh Mộc Các nhà Phong thủy học cho